Tereny Ukrainy przecinają dwie główne wstęgi rzek: Dniepr i Dniestr, jednak sieć rzeczna kraju jest o wiele bardziej rozwinięta. Ukraina poszczycić się może imponującą liczbą ponad 70 tysięcy rzek, z których aż 131 liczy ponad 100 kilometrów długości.

Ukraina | Krajobraz z Dnieprem
Ukraina | Krajobraz z Dnieprem (by dobrych)

Terenami najbardziej obfitującymi w cieki wodne są Karpaty i Wyżyna Doniecka. Zdecydowana większość rzek wpływa do Morza Czarnego i Azowskiego. Wody zaledwie 4% powierzchni kraju przynależą do zlewiska Morza Bałtyckiego.

Dogodne połączenie z krajami Europy Środkowej zapewnia Ukrainie także dostęp do jednego z brzegów Dunaju. Liczący 174 km długości odcinek Dunaju stanowi granicę Ukrainy z Rumunią.

Najdłuższą rzeką przecinającą tereny Ukrainy jest Dniepr, liczący 981 km długości (w granicach państwa). W jego dorzeczu znajduje się połowa powierzchni kraju. Do najważniejszych dopływów Dniepru należą: Prypeć, Desna, Teterew, Roś, Suła i Psioł. Południowo-zachodnia część Ukrainy znajduje się w dorzeczu Dniestru i Bohu. Do ważniejszych rzek zlokalizowanych na terenie kraju należą także: Doniec, Cisa i Prut.

Ukraina | Dniestr
Ukraina | Dniestr (by Tanya.K.)

Ukraina nie może poszczycić się zbyt dużą ilością jezior. Najwięcej naturalnych zbiorników wodnych znajduje się na obszarze Polesia oraz na terenach zalewowych Dunaju, Dniepru, Desny i Dońca. Do największych jezior zalicza się: Sasyk (Kunduk) liczący 210 km² powierzchni, Jałpug liczący 149 km2 i Kaguł o powierzchni 90 km22 Najgłębszym jeziorem jest Świtaź (do 58,4 m).

Poza naturalnymi, Ukraina posiada wiele sztucznych zbiorników wodnych, które w większości ulokowane są na Dnieprze. Należą do nich: Zbiornik Kijowski (922 km2), Kaniewski (675 km2), Krzemieńczucki (2250 km2), Dnieprodzierżyński (567 km2), Dnieprzański (410 km2) i Kachowski (2155 km2).

kredyt abcukraina.pl