Obywatele Polski mogą wjeżdżać na tery­to­rium Ukrainy – jeśli planowany pobyt w tym kraju nie przekracza 90 dni – bez posiadania wizy, jedynie za okazaniem ważnego paszportu.

Ukraina | W celach prywatnych czy turystycznych możemy przebywać na terytorium Ukrainy bez konieczności posiadania wizy do 90 dni w ciągu 180 dni
Ukraina | W celach prywatnych czy turystycznych możemy przebywać na terytorium Ukrainy bez konieczności posiadania wizy do 90 dni w ciągu 180 dni (by sights_set)

Przepisowe 90 dni obowiązuje w ciągu pół roku (180 dni), więc aby ponownie wjechać do Ukrainy bez wizy na taki sam okres, trzeba poczekać do kolejnego półrocza. W innym wypadku, jeśli przekroczymy wskazany termin 90 dni pobytu, musimy postarać się o wizę.

Pobyt bezwizowy na tych samych warunkach (do 90 dni) możliwy jest także dla obywateli: krajów członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Lichtensteinu, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Kanady, Watykanu, Andory, Islandii, Monako, Norwegii, San Marino i Korei.

W celu uzyskania wizy należy osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w jednym z Konsulatów Generalnych Ukrainy w Polsce, które znajdują się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie (adresy poniżej).

Niezbędne dokumenty:

1. Wniosek wizowy (czytelnie wypełniony i osobiście podpisany),

2. Paszport zagraniczny ważny jeszcze przez min. 3 miesiące od planowanego wyjazdu z Ukrainy (dodatkowo: kserokopia pierwszej strony paszportu zawierającej dane personalne),

3. Dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 3 x 4 cm,

4. Karta stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski (również z kserokopią),

5. Inne wymagane dokumenty (w zależności od rodzaju wizy, o którą się staramy).

Ukraina – Donieck | Turyści odwiedzający Ukrainę nie muszą martwić się wizą, wystarczy im ważny paszport
Ukraina – Donieck | Turyści odwiedzający Ukrainę nie muszą martwić się wizą, wystarczy im ważny paszport (by lancerenok )

Typy wiz

10 września 2011 r. weszła w życie uchwała dotycząca nowych zasad wydawania wiz dla obcokrajowców przyjeżdżających na Ukrainę.

Aktualnie wyróżnia się trzy rodzaje ukraińskich wiz (wcześniej było ich aż 22):

  • „C” wiza krótkoterminowa
  • „D” wiza długoterminowa
  • „B” wiza tranzytowa

Ujednolicono także opłaty* wizowe:

Wiza jednorazowa – 85 USD
Wiza dwurazowa – 130 USD
Wiza wielorazowa – 200 USD

Zmienione przepisy regulują m. in. możliwość uzyskania wiz członkom rodzin towarzyszącym obcokrajowcom, którzy pracują na Ukrainie – takie osoby mogą ubiegać się o wizę typu „C".

Obcokrajowcy przebywający na Ukrainie w celach zawodowych (czy to zatrudnieni przez ukraińskiego pracodawcę czy w roli przedstawiciela zagranicznej spółki) muszą ubiegać się o wizę typu „D". Osoby tymczasowo przebywające na Ukrainie (np. w celu zrealizowania kontraktu handlu zagranicznego) obowiązuje wiza typu „C”.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji...

Informacje dotyczące zasad wydawania wiz ukraińskich dla obywateli Polski, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, są wciąż aktualizowane – ze szczegółami najlepiej zapoznać się na stronach Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby wybierające się na Ukrainę w celach zawodowych, powinny zapoznać się ze szczegółowym i na bieżąco aktualizowanym opracowaniem: "Zatrudnienie i pobyt obywateli RP na Ukrainie", które znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

Ukraina | Nowe przepisy regulują zasady otrzymywania wiz dla osób przyjeżdżający na Ukrainę w celach zawodowych i towarzyszących im rodzin
Ukraina | Nowe przepisy regulują zasady otrzymywania wiz dla osób przyjeżdżający na Ukrainę w celach zawodowych i towarzyszących im rodzin (by slava )

Konsulaty Generalne Ukrainy w Polsce

Konsulat Generalny Ukrainy w Warszawie

al. Jana Chrystiana Szucha 7
00-580 Warszawa
Telefon: (0-22) 625 01 27, 621 39 79
Fax: (0-22) 629 95 76
e-mail: konsulat@ukraine-emb.pl
Godziny otwarcia: 8:30-12:30 (poniedziałek-piątek oprócz środy)

Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku

ul. Chrzanowskiego 60 A
80-278 Gdańsk
Telefon: (0-58) 346 06 90
Fax: (0-58) 346 07 07
e-mail: kgu@kgu.internetdsl.pl
Godziny otwarcia: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

ul. Beliny-Prażmowskiego 4
31-514 Kraków
Telefon: (0-12) 429 60 66
Fax: (0-12) 429 29 36
e-mail: gc_kr@mfa.gov.ua
Godziny otwarcia: 9:00-12:00 (poniedziałek, środa, piątek)

Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

ul. Kunickiego 24
20-417 Lublin
Telefon: (0-81) 531 88 89
e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua
Godziny otwarcia: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

Źródła:
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

*Obywateli takich państw jak: Austria, Australia, Algieria, Angola, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Izrael, Irlandia, Włochy, Kanada, Republika Korea, Łotwa, Litwa, Norwegia, Niderlandy, Portugalia, Pakistan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, USA, Finlandia, Francja, Czechy i Japonia  obowiązują inne stawki opłat konsularnych.

kredyt abcukraina.pl